пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи

Рекомендація Rec(2002)13 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської конвенції з прав людини і практики Європейського суду з прав людини в державах-членах»

Комитет Совета Европы против пыток опубликовал свой отчет по Украине

Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания опубликовал отчет о своем визите в Украину в 2005 году, а также ответ правительства Украины. | детальніше

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи. Функціонування демократичних інституцій в Україні

Парламентська Асамблея занепокоєна політичними подіями в Україні в останні місяці, кульмінацією яких став указ Президента В.Ющенка від 2 квітня 2007 року про оголошення дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. | детальніше

Рекомендація ПАРЄ стосовно Інституції омбудсмена (Рекомендація № 1615 (2003)

Рекомендація Rec (2006) 13 Комітету Міністрів державам-учасницям щодо застосування тримання під вартою, умов, у яких воно відбувається, і запровадження гарантій від зловживань з Пояснювальною запискою

Європейська хартія участі молоді в муніципальному та регіональному житті

Європейська конвенція, яка передбачає типовий закон про арбітраж

Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом

Kонвенція про створення системи реєстрації заповітів

Європейська конвенція про обчислення строків

Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства

Європейська конвенція про усиновлення дітей

Протокол №2 до рамкової конвенції про траскордонне співробітництво між териториальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва

Європейська конвенція з прав людини. Протокол №11, який передбачає перебудову контрольного механiзму,створеного Конвенцiєю про захист прав i основних свобод людини

Протокол № 2 до Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Протокол №1 до Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Шостий протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи

П’ятий протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи

Четвертий протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи

Другий протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи

Протокол до генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи

Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи

Європейська конвенція про транскордонне телебачення

Конвенція проти допінгу

Європейська конвенція про насильство та хуліганську поведінку глядачів під час спортивних змагань, зокрема, під час футбольних матчів

Європейська конвенція про кінематографічну продукцію спільного виробництва

Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи

Європейська культурна конвенція

Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні

Європейська конвенція про загальну еквівалентність періодів навчання в універсітетах

Європейська конвенція про академічне визнання університетських кваліфікацій

Європейська конвенція про еквівалентність періодів навчання в університетах

Європейська конвенція про еквівалентність дипломів, які надають допуск до університетів

Європейська конвенції про здійснення прав дітей

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми

Європейська конвенція про громадянство

Додатковий протокол до рамкової конвенції про траскордонне співробітництво між териториальними общинами або властями

Корвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні

Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах

Європейска хартія місцевого самоврядування

Конвенція про захист осібстосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між териториальними общинами або властями

Конвенція про корупцію у контексті цивільного права

Конвенція про корупцію у контексті кримінального права

Додатковий протокол до конвенції про півробітництво між териториальними общинами або властями

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік

Конвенція про передачу засуджених осіб, 1983 р.

Додатковий Протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах

Другий додатковий Протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом

Додатковий Протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників

Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах, 1972 р

Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими особами або умовно звільненими особами, 1964 р.

Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 р.

Європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957 р.

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використувуються для дослідних та інших наукових цілей

Конвенція про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї

Європейська угода про обмін терапевтичними субстанціями людського походження

Європейська конвенція про правовий статус трудящихся-мігрантів

Протокол до Європейського кодексу соціального забезпечення

Європейський кодекс соціального забезпечення

Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину

Рамкова ковенція про захист національних меншин

Європейська хартія регіональних мов або меншин

Європейська соціальна хартія

Додатковий протокол до Європеської соціальної хартії який передбачає систему колективного оскарження

Протокол про внесення поправок до Європейської соціальної хартії

Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Європейський суд з прав людини

Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини

Рекомендация № R(85)7 Кабинета Министров стран-членов " О преподавании и обучении правам человека в школах" (Принята Комитетом Министров 14 мая 1985 г.)

Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод

Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скасування смертної кари

Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, який гарантує деякі права і свободи, що не включені до Конвенції та Першого протоколу до неї

Протокол до Конвенції про захист прав людини та основних свобод

Конвенція про захист прав і основних свобод людини із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу No. 11*

Cтислий виклад договорів Ради Європи Підготовлено Юридичним директоратом

Статут Ради Європи

Україна в Раді Європи

При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль